Polisi Pemulangan

Semua buku yang menghadapi masalah cetakan boleh dipulangkan dalam tempoh 30 hari penerimaan. Sila berhubung dengan pihak kami untuk melaporkan masalah tersebut sebelum memulangkannya.

Buku gantian dan pengendalian pos untuk penghantaran semula kepada pembeli adalah percuma.

Panel Tool

Reset